Отводнителен канал на бордюра на пътя

  • Дренажен канал на бордюра на пътя за дренаж на вода по алеята

    Дренажен канал на бордюра на пътя за дренаж на вода по алеята

    Бордюрният дренажен канал е бордюрен камък с дренажен канал, монтиран на ръба на пътя, така че се нарича още дренажен бордюр.Каналът за отводняване на бордюри може да се приложи към всички твърди настилки, които се нуждаят от дренажна обработка, като паркинг, автогара и бавно движеща се зона за превозни средства.Нивото на натоварване на системата може да достигне D400.

    Основна височина на отводнителната система на бордюра: 305 мм, 500 мм.